ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


  

                               
           
           
           
                    

   ΧΟΡΗΓΟΙ 


 

 

                                                                      

 

 

                                                      

 
   

 

 

   
       
   

 

 

   
         

  

       
         

 

       
         
         
   

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕ

   

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 13-16 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 22 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 17 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 892 & 872
210 36 43 511
[email protected]