Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, κατά την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου, θα απονείμει:

  • Ερευνητικές Υποτροφίες, ύψους 15.000 € έκαστη

Παράλληλα, θα απονεμηθούν έπαινοι για τις καλύτερες Προφορικές Ανακοινώσεις ανά αντικείμενο Ομάδας Εργασίας και για τις 3 καλύτερες Αναρτημένες Ανακοινώσεις, κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου .

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 13-16 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 22 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 17 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 892 & 872
210 36 43 511
[email protected]