Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
13-16 Δεκεμβρίου 2018


Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα
Tηλ: (+30) 210-7281000
URL: www.hiltonathens.gr


Αίθουσες Συνεδριάσεων: Τερψιχόρη ΑΒ - Σαντορίνη - Θάλεια 3-4
Εκθεσιακός Χώρος: Τερψιχόρη Δ
Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters): Ερατώ

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας Συνεδρίου

Συνεδριακό Υλικό
Το συνεδριακό υλικό θα παραδίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Συνέδρους από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο και συγκεκριμένα στο foyer της Τερψιχόρης του Ξενοδοχείου Hilton Athens, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

Κάρτες Συνέδρων
Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 26 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Αξιολόγηση Συνεδρίου
Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μόνο κατά την τελευταία μέρα. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο badge τους. Προς διευκόλυνση των συνέδρων, η φόρμα αξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε μέσω του συνεδριακού app, είτε μέσω των υπολογιστών, που θα υπάρχουν διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Τελετή Έναρξης, 13 Δεκεμβρίου 2018 & ώρα 20:00, Αίθουσα Τερψιχόρη ΑΒ
Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων, 16 Δεκεμβρίου 2018 & ώρα 13.30, Αίθουσα Τερψιχόρη ΑΒ

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Στο συνεδριακό ξενοδοχείο Hilton Athens δε διατίθεται δωρεάν WiFi. Ελεύθερη πρόσβαση στο internet υπάρχει διαθέσιμη στο εστιατόριο “Βυζαντινό” και στο “Αίθριο”.

Cash Bar
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων και των εκθετών θα λειτουργεί ανοιχτό μπαρ επί πληρωμή (cash bar) καθ΄όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, στο foyer της αίθουσας Τερψιχόρη.

Πολιτική Καπνίσματος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού ξενοδοχείου. Ως χώρος καπνιστών θα χρησιμοποιηθεί η βεράντα της αίθουσας ΕΡΑΤΩ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Κινητά Τηλέφωνα
Για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα ή στην αθόρυβη λειτουργία εντός των συνεδριακών αιθουσών κατά τις ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ασφάλεια
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Οικολογικές Δράσεις
Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, προχώρησαν σε οικολογικές
δράσεις, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού υλικού. Τα badges (eco-badge) παρασκευάστηκαν από
υλικό, με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες, που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον & τα οποία θα μπορούν οι σύνεδροι να δώσουν για ανακύκλωση στο τέλος του συνεδρίου. Παράλληλα, με την καινοτόμο τεχνολογία των e-Posters και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, δημιουργίας και παρουσίασής τους, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και οι διοργανωτές του Συνεδρίου συνέβαλλαν στη μείωση εκτύπωσης χαρτιού και στη διευκόλυνση των παρουσιαστών ως προς τη μεταφορά των posters στο συνεδριακό χώρο. Τέλος, όλες οι εκδόσεις του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε χαρτί από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και σε αυστηρά καθορισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χαρτιού.

Κοινωνικές Δράσεις Ε.Π.Ε. - Κιβωτός του Κόσμου
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου θα δωρίσει όσες συνεδριακές τσάντες περισσέψουν ή επιστρέψουν οι σύνεδροι στην Κιβωτό του Κόσμου.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού. Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα & με αβέβαιο μέλλον.
H Οργανωτική Επιτροπή του 27ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου σας προσκαλεί να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός
Όλες οι συνεδριακές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer. Διαφανοσκόπια ή προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι ομιλητές / εισηγητές, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική
μορφή (USB stick). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό. Όλοι οι τύποι ΜS PowerPoint είναι αποδεκτοί εκτός από Mac. Η χρήση προσωπικών υπολογιστών και ipads δεν επιτρέπεται. Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών, το οποίο θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και θα είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούνται οι εισηγητές / ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των εισηγήσεων / διαλέξεών τους (USB stick) τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους, στο γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών, δηλώνοντας το όνομά τους, τη συνεδρία στην οποία συμμετέχουν, καθώς και την αίθουσα διεξαγωγής της.

Συνεδρίες Επιστημονικού Προγράμματος
Για την ομαλή ροή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται τα προεδρεία των στρογγυλών τραπεζών, των διαλέξεων, καθώς και τα προεδρεία των ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων, να τηρούν αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα και να εξασφαλίζουν τον περιορισμό των συνεδριών, στις οποίες προεδρεύουν, εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Για τη διευκόλυνση των προεδρείων, καθώς και των εισηγητών / ομιλητών θα υπάρχει αυτόματη χρονομέτρηση των εισηγήσεων και διαλέξεων.

Στρογγυλά Τραπέζια
Το κάθε στρογγυλό τραπέζι διαρκεί μια και μισή (1,5) ώρα και περιλαμβάνει 3-4 εισηγήσεις. Η κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα 17 λεπτά, προκειμένου να διατεθεί στο τέλος και ο απαραίτητος χρόνος για σχόλια και ερωτήσεις από το ακροατήριο. Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακαλούνται τα προεδρεία των στρογγυλών τραπεζιών, όπως βοηθήσουν στην τήρηση του ωραρίου, εξασφαλίζοντας τη διάρκεια του τραπεζιού, στο οποίο προεδρεύουν, εντός του χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, οι εισηγητές, παρακαλούνται όπως περιορίσουν τις εισηγήσεις τους στον προκαθορισμένο χρόνο, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Διαλέξεις
Η διάρκεια κάθε διάλεξης ανέρχεται στα τριάντα (30) λεπτά. Εντός του χρονικού αυτού πλαισίου θα πρέπει να δοθούν και πέντε (5) λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλούνται τα προεδρεία των διαλέξεων, όπως τηρήσουν το χρονικό πλαίσιο, που διατίθεται στην κάθε διάλεξη και οι ομιλητές, όπως περιορίσουν την ομιλία τους στα είκοσι πέντε (25) λεπτά.

Ελεύθερες / Προφορικές Ανακοινώσεις
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΕΑ. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένων και 2 λεπτών, που θα πρέπει να δοθούν για συζήτηση, στο τέλος της κάθε παρουσίασης. Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που είναι φιλικές για τον επιστήμονα-συγγραφέα του poster, για το σύνεδρο αλλά και για το περιβάλλον, εφαρμόζει για άλλη μια χρονιά το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο συνέδριό της.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδριακού ξενοδοχείου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ερατώ, θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά θέλουν. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αντί για τα παραδοσιακά boards ανάρτησης των τυπωμένων posters, θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες 55 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters με χρονοπρογραμματισμό.

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΑΑ. Τα e-posters θα παρουσιαστούν από τους συγγραφείς σε μεγάλες διαδραστικές οθόνες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H εγγραφή στο σύνεδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων της κάθε εργασίας είναιυποχρεωτική.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 13-16 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 22 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 17 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 892 & 872
210 36 43 511
[email protected]